Toespraak burgemeester Poppe-De Looff 9 oktober 2016

Dames en heren, jongens en meisjes,

 

We leven in roerige tijden. Op veel plekken in de wereld is sprake van geweld en onveiligheid. Vaders, moeders, ouderen en kinderen zijn daar de dupe van. Mensen, zoals u en ik, ontvluchten huis en haard, gedwongen door omstandigheden die zij niet hebben veroorzaakt en niet kunnen beïnvloeden.

 

De verschrikkelijke beelden op televisie maken diepe indruk op ons allemaal. Ons medeleven gaat uit naar de mensen, die in deze omstandigheden hun weg moeten vinden.

 

Helaas is geweld van alle tijden. Op 4 oktober 1944 voltrok zich hier, op de Vloeiweide in Rijsbergen, een drama. Een drama waarbij mensen die zich sterk maakten voor onze vrijheid, hun leven gaven. En hoewel velen van ons toen nog niet eens geboren waren, weten we allemaal wat zich hier heeft afgespeeld.

 

Dit jaar, 2016, is het 72 jaar geleden dat het drama op de Vloeiweide plaatsvond. In 1948 werd een monument ter nagedachtenis aan de verzetsstrijders opgericht. Op de plaats van de boswachterswoning, de plaats waar de verzetsstrijders en leden van de familie Neefs werden gedood.

 

De eerste officiële herdenking was in 1946. In de jaren zeventig besloot het Comité tot Herdenking van de Vloeiweide tot het houden van een Stille Tocht, zoals we die zojuist ook hebben gelopen.

 

Al sinds mijn benoeming in 2007, tot burgemeester van de gemeente Zundert, ben ik betrokken bij deze herdenking. Ik vind dat belangrijk. Herdenken doet ons stilstaan bij vrijheid en veiligheid, en we beseffen ons eens te meer hoe dankbaar we daarvoor moeten zijn en blijven.

 

Het herdenkingsbord op de Vloeiweide is een blijvende herinnering aan het drama. En dat zijn ook de twee straatnamen in het bouwproject Groene Kamers, hier in Rijsbergen. In dit project, nabij de Ettenseweg en tegenover de Oranjestraat, worden 40 woningen gebouwd en enkele nieuwe straten aangelegd. Een van deze straten wordt de ‘Boswachter Neefsstraat’ en een tweede straat wordt de ‘Maria Koijenstraat’. Maria was de echtgenote van boswachter Neefs.

De straatnamen zijn een mooi en passend eerbetoon aan twee bijzondere mensen uit onze lokale geschiedenis.

 

Dat wij hier ook dit jaar weer samen op de Vloeiweide staan, met onze gedachten bij de gevallenen en hun nabestaanden, vervult mij met trots. Dit is de kracht van onze gemeenschap:

de betrokkenheid en de saamhorigheid. Die laten we zien bij vreugde, zoals bij ons Bloemencorso, maar ook bij verdriet.

 

De jongere generaties zijn actief betrokken bij het levend houden van de herinneringen aan het Vloeiweide-drama. In 1985 werd het Vloeiweide Monument geadopteerd door leerlingen van de St. Bavoschool uit Rijsbergen.

Afgelopen vrijdag bezocht ik deze school, en zag ik hoe de leerlingen van groep 8 de adoptie van het Monument hebben overgedragen aan de leerlingen van groep 7. Vandaag krijgt de overdracht een vervolg, wat tot uiting wordt gebracht in het doorgeven van de fakkels. Een waardevolle traditie, die, naar ik hoop, nog lang zal voortduren.

Ik ben blij dat u hier vandaag aanwezig bent. Om samen te herdenken, te overdenken en om nooit te vergeten. Uw aandacht en interesse benadrukken eens te meer het belang van deze herdenking.

 

Hiermee komen we aan het eind van de Vloeiweide-herdenking 2016. U bent van harte uitgenodigd in de Koutershof waar de koffie voor u klaar staat. Dank u wel.

 

Deel dit artikel

Over Onno Brautigam